Agita Lūse

pētniece

Latvijas Universitāte

Studējusi filozofiju Latvijas Universitātē (1980–1985), ieguvusi maģistres grādu sociālajā antropoloģijā Londonas Ekonomikas un politisko zinātņu augstskolā un doktores grādu medicīnas antropoloģijā Bristoles Universitātē Lielbritānijā. Kopš 1989.gada darbojusies zinātniskos pētījumu projektos — tostarp LU Filozofijas un socioloģijas institūtā — tādās nozarēs kā ideju vēsture, reliģijas antropoloģija, medicīnas antropoloģija, invaliditātes studijas u.c. Kopš 2008. gada strādā Rīgas Stradiņa Universitātes Komunikācijas studiju katedrā, kur docējusi kursus sociālās antropoloģijas teorijās, kvalitatīvajās izpētes metodēs, medicīnas antropoloģijā u.c. 2018. gadā pievienojās projektam «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva».

Intereses

  • starppaaudžu attiecības un ģenealoģiskās prakses
  • psihosociālās veselības problēmas
  • dzimumsociālās attiecības
  • piespiedu migrācija un patvēruma politikas (politikas antropoloģija)

Izglītība

  • MSc in Social Anthropology, 1995

    London School of Economics and Political Science

  • PhD in Medical Anthropology, 2006

    University of Bristol

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās