Maruta Pranka

pētniece

Latvijas Universitāte

LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece un Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas «Dzīvesstāsts» biedre. No 1994. gada strādā LU Filozofijas un socioloģijas institūtā ar mutvārdu vēstures pētījumiem. Publikācijas zinātniskos žurnālos, rakstu krājumos latviešu, igauņu, angļu, krievu valodās.

Intereses

  • Mutvārdu vēsture
  • Biogrāfiskā pieeja sociālo procesu izpētē

Izglītība

  • Dr.Sc.Soc, 2015

    Rīgas Stradiņa universitāte

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās