Klajā nākusi Viedas Skultānes monogrāfija «Kad toreiz ir tagad un šeit ir tur»

Vieda Skultāne ir antropoloģijas doktore, starptautiski pazīstama latviešu sociālantropoloģe, mutvārdu vēstures pētniece, kurai ir nenovērtējama loma latviešu socioloģijas un antropoloģijas zinātņu nozares atdzimšanā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā. Ar viņas atbalstu izveidotās mutvārdu vēstures pētnieku grupas pētījumi palīdzējuši veidot izpratni par dzīvesstāstiem kā vērtīgu resursu vēstures un sabiedrības pētījumos Latvijā. Ilgus gadus pētot citu cilvēku un kopienu likteņus, šoreiz autore pievērsusies pati savas dzimtas stāstam, izvētījot gan personiskās atmiņas, gan citu ģimenes locekļu atmiņu pierakstus, radot dzīvu un svarīgu liecību par latviešu likteņgaitām.

Kā raksta vēsturnieks Kaspars Zellis,

«Izcilā latviešu antropoloģe Vieda Skultāne, kas visu dzīvi veltījusi tam, lai uzklausītu un pētītu citu cilvēku stāstus, nu atklāj mums pati savējo. Līdzīgi kuģim, uz kura klāja 1944. gada rudenī aizsākas šis atmiņu stāsts, grāmata aizved mūs prom no Latvijas, lai pēc tam atkal atgrieztos, veicot ceļojumu laikā un ļaujot ieskatīties norisēs, kas skāra ne vienu vien latviešu dzimtu 20. gadsimtā.»

Satura apraksts (notikums, personas)
Vieda 1947. gadā

Vieda Skultāne dzimusi 1944. gada aprīlī. Viedas tēvs Andrejs Verners drīz pēc meitas piedzimšanas tika iesaukts latviešu leģionā un 1944. gada decembrī krita kaujā pie Lestenes. Vieda kopā ar māti Veltu un vecomāti Edu Zariņu devās bēgļu gaitās, nonākot sākumā Vācijā, bet vēlāk Anglijā, kur ieguva izglītību un starptautisku atpazīstamību kā sociālantropoloģe. Pēdējos trīs gadu desmitus Viedas Skultānes dzīve un zinātniskā darbība ir bijusi cieši saistīta ar Latviju, kur tapušas gan zinātniski augsti novērtētas publikācijas, gan monogrāfija «Kad toreiz ir tagad un šeit ir tur» – refleksija par savu, savas dzimtas un visas latviešu tautas likteni no 19.gs. vidus līdz mūsu dienām. Grāmatu papildina Agitas Lūses pēcvārds «Tāli ceļi atved pie tuvinieku likteņiem: Pēcvārds ļoti personiskam antropoloģiskam pētījumam», kur dziļāk iezīmēts Viedas Skultānes zinātniskais pienesums gan starptautiskā līmenī, gan viņas devums sociālās antropoloģijas kā zinātnes ienākšanai Latvijā.

Satura apraksts (notikums, personas)
Vieda Nepālā, Indijā

Grāmata nākusi klajā izdevniecībā «Jāņa Rozes apgāds» ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. To var iegādāties šeit.

Satura apraksts (notikums, personas)
Konferencē Tartu, 2018

Līdzīgi