No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Triju gadu gaitā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas vēsturiskās trimdas un jaunā migrācijas viļņa salīdzinājumā. Lekcijas tiek pasniegtas starptautiskās un vietējās auditorijās, lai radītu dziļāku izpratni par mūsdienu sociālo procesu individuālajām izpausmēm un to ietekmi uz sabiedrību kopumā.

Koordinators

 • Latvija Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», ko pārstāv Maruta Pranka un Māra Zirnīte.

Partneri

 • Igaunijas Literatūras muzejs, Tartu, pārstāv Leena Kurvet-Käosaar.
 • Stokholmas Universitāte, Zviedrija, pārstāv Maija Runcis.
 • Norvēģijas pilsētu un reģionālo pētījumu institūts Oslo metropoles Universitāte, pārstāv Susanne Søholt.

Partneri no Latvijas Universitātes

 • LU Filozofijas un socioloģijas institūts, pārstāv Ilze Koroļeva.
 • LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, pārstāv Inta Mieriņa.

Mērķi

 • Paplašināt piedāvājumu pieaugušo izglītībā; sniegt pētījumu rezultātus plašai auditorijai
 • Attīstīt dzīvesstāstu sadarbības tīklu, lai veicinātu salīdzinošus pētījumus par migrāciju un tās sekām
 • Izplatīt zināšanas par migrācijas procesu un integrāciju skatījumā no pagātnes uz tagadni, aplūkot migrācijas norisi dažādās mītnes zemēs
 • Iesaistīt mērķauditoriju dzīvesstāstu pētījumos un apmācībā

Pieaugušo izglītības mērķauditorija

 • Kultūras un izglītības institūciju pārstāvji, kuri sagatavo lekcijas
 • Migrācijas procesos iesaistītie dalībnieki

Aktivitātes

 • Darba semināri un individuālais lekciju sagatavošanas darbs
 • Treniņsemināri dzīvesstāstu intervēšanā
 • Lektoru apmaiņa
 • Lekciju priekšnesumi un foto izstādes
 • Video ieraksti un lekciju sagatavošana
 • Interneta vietnes dizains un izstrāde
 • Projekta popularizācija, informācijas izplatīšana

Projekta norises pārskats

Pirmajā projekta darbības gadā saskaņota apmācības forma un lekciju metodoloģija. Lekciju gatavošana, vienlaicīgi ar dzīvesstāstu intervijām un pētījumiem, lekcijas seko aktuālajiem mutvārdu vēstures pētījumu rezultātiem. Treniņsemināros jaunieši apgūst iemaņas intervēšanā, intervēšanā iesaistās talcinieki – Latvijas izceļotāju pārstāvji Zviedrijā. Veiktas intervijas ar jaunākās izceļotāju plūsmas pārstāvjiem, sagatavota foto portretu izstāde «Kāpēc mēs aizbraucām? Jaunie latvieši Zviedrijā», kas papildināta ar izvilkumiem no dzīvesstāstiem, Izstādi parādīta Stokholmā, Tartu, Rīgā.

Otrajā projekta darbības gadā darba grupa uzklausa un vērtē sagatavotās lekcijas, veido lekciju video priekšnesumus interneta publikācijai. Ceļojošā foto izstāde «Trimdas paaudzes Friča Forstmaņa fotogrāfijās». Sagatavota un parādīta Stokholmā, Rīgā, Ventspilī, Jūrkalnē, Pāvilostā. Tiek organizētas izbraukuma lekcijas Latvijas bibliotēkā un muzejos. Piecas video lekcijas sniedz Baiba Bela, Inta Mieriņa, Susanne Søholt (NO), Inese Šūpule, Edmunds Šūpulis.

Trešajā gadā, kura norises laiks saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika pagarināts līdz trīs ar pus gadiem, sagatavota interneta vietne, kurā apkopoti projekta darba rezultāti un lekcijas; organizēta 4. starptautiskā mutvārdu vēstures konference «Paaudzes, atmiņa, migrācija: naratīvā perspektīva». Projekta rezultātā paplašinājušies mutvārdu vēstures pētījuma starptautiskie kontakti: gan piedaloties pētnieciskajās ekspedīcijās ārzemēs, konferencēs, gan saziņā ar citvalstu pētniekiem un viņu līdzdalībā Rīgā rīkotajā 4. starptautiskajā mutvārdu vēstures konferencē, nostiprināta sadarbība starp partneriem Igaunijā, Zviedrijā, Norvēģijā.

Informācija par dzīvesstāstu pētnieku sadarbību lasāma arī šeit.

Pētnieki piedalijušies starptautiskās konferencēs:

  1. starptautiskā mutvārdu vēstures konference «Paaudzes, atmiņa, migrācija: naratīvā perspektīva», 12-13 November, 2020
 • Simpozijs «Postmemory: memory in exile and exiled memory», Stockholm University, 14–15 August 2019
 • Konference «On the Move: Migration and Diasporas», Estonian Literary Museum, Tartu, 2018

Lekcijas

Aktuāla informācija par projekta aktivitātēm arī atsevisķā vietnē From Past to Present

Līdzīgi