Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

LU Filozofijas un socioloģijas institūta Mutvārdu vēstures grupa kopš 2016. gada piedalās prioritārā projektā, kas sasaucas ar Eiropas Padomes izstrādātajām «Inovatīvās Eiropas» vadlīnijām (regula 294/ 2008) — «Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija».

Pētnieki veic kritiskās domāšanas konceptu apkopošanu un izvērtēšanu; to vietas un iespēju noskaidrošanu Eiropas intelektuālajā vēsturē. Īpaša loma ir NMV dzīvesstāstu krājumam, kas sniedz materiālu pētījumiem par sociālo atmiņu kā platformu diskusijai par nacionālās identitātes, kultūras un vēstures apziņas saglabāšanu globalizācijas kontekstā.

Projekta vadītājas ir Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova un Dr.sc.soc. Ilze Koroļeva.

Ieskatu projekta ietvaros veiktajā darbā sniedz rakstu krājums.