Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem

Kopsavilkums

Grāmata par Zviedrijas latviešiem ir Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku pirmais krājums, kas veltīts ārpus Latvijas dzīvojošām latviešu kopienām. Grāmatu veido divi skatpunkti. Pētnieciskie raksti ir kā skats no novērošanas torņa, mēģinot aptvert Zviedrijas trimdas aprises laikā un telpā, galveno uzmanību pievēršot identitātei un kopienai. Savukārt desmit dzīvesstāstu teksti parāda desmit dzīves līnijas un ļauj lasītājam ieraudzīt notikumus no to dalībnieku skatpunkta. Grāmatā stāstiem atvēlēta tik būtiska loma arī tādēļ, ka stāsti un stāstīšana ir ļoti nozīmīga sociāla un kultūras parādība pašā trimdas sabiedrībā, kur tie veido skatījumu uz neseno vēsturi un grupas identitāti.

Saturs (raksti)

 • Baiba Bela
  Ievads. 9 – 13
 • Baiba Bela
  We didn’t go to Sweden to become Swedes. Summary. 332 – 335
 • Baiba Bela
  Latviskās identitātes saglabāšana, tālāknodošana un tās dažādība 15 – 44
 • Dagmāra Beitnere
  Zviedrijas latvieši: intelektuālās trimdas skices 45 – 63
 • Edmunds Šūpulis
  Biogrāfija un kopiena: aktīvā trimda dzīvesstāstos 64 – 80
 • Ieva Garda-Rozenberga
  Ceļš uz Zviedriju: migrācijas sāgas 81 – 97
 • Dace K. Bormane
  Viens dzīvesstāsts – divi teksti: no mutiskā uz rakstīto 98 – 104
 • Māra Zirnīte
  Dzīvesstāstu ekspedīcijas pie latviešiem zviedru zemē 105 – 148