Stāstījumi par bērnībā piedzīvotu migrāciju starp ģimenes un ārpusģimenes aprūpētājiem


Gads
Feb 21, 2020
Vieta
Rīga (Latvija)
Agita Lūse
pētniece

antropoloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Līdzīgi