Padomju pieredzes attēlojums Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos


Gads
Feb 21, 2020
Vieta
Rīga (Latvija)
Kaspars Zellis
vadošais pētnieks

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Līdzīgi