Paaudzes nošķīruma un pēctecības norādes kāda ārsta dzīvesstāstā


Gads
Feb 21, 2020
Vieta
Rīga (Latvija)
Māra Zirnīte
pētniece

Mutvārdu vēstures pētniece, Nacionālā mutvārdu vēstures projekta koordinatore

Maruta Pranka
pētniece

Socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Līdzīgi